Klasy startowe

MODELE PLASTIKOWE – KLASY STARTOWE DLA SENIORÓW

LOTNICTWO

 • PSL1 Samoloty śmigłowe i odrzutowe 1/144 – Aircraft propeller and jet 1/144

 • PSL2 Samoloty śmigłowe 1/72 StandardAircraft 1/72 propeller -Standard

 • PSL3 Samoloty śmigłowe 1/72 HI-TECHAircraft 1/72 propeller HI-TECH

 • PSL4 Samoloty wielopłatowe 1/72Aircraft 1/72 Multi fuselage

 • PSL5 Samoloty śmigłowe 1/48 StandardAircraft 1/48 propeller -Standard

 • PSL6 Samoloty śmigłowe 1/48 HI-TECHAircraft 1/48 propeller HI-TECH

 • PSL7 Samoloty wielopłatowe 1/48Aircraft 1/48 Multi wings

 • PSL8 Samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze standard – Aircraft jet 1/72 and smaller standard

 • PSL9 Samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze HI-TECH – Aircraft jet 1/72 and smaller HI-TECH
 • PSL10  Samoloty odrzutowe 1/48 i większe standard – Aircraft jet 1/48 and bigger standard
 • PSL11  Samoloty odrzutowe 1/48 i większe HI-TECH – Aircraft jet 1/48 and bigger HI-TECH
 • PSL12 Samoloty śmigłowe 1/32 i większe StandardAircraft 1/32 and bigger – Standard

 • PSL13 Samoloty śmigłowe 1/32 i wieksze HI-TECHAircraft 1/32 and bigger – HI-TECH

 • PSL14 Śmigłowce bez podziału na skalęHelicopters all scales

 • PSL15 Samoloty cywilne bez podziału na skalęCivilian planes all scales

OKRĘTY

 • PSO1 Okręty od 1:1 do 1:350Ships from 1:1 to 1:350

 • PSO2 Okręty od 1:351 i mniejszeShips from 1:351 and smaller

 • PSO3 Żaglowce bez podziału na skale sailing ships all scales

POJAZDY

 • PSP1 Pojazdy gąsienicowe bojowe 1/72 – Standard Ground vehicles 1/72 tracked Standard

 • PSP2 Pojazdy gąsienicowe bojowe 1/72 – HI-TECHGround vehicles 1/72 tracked HI-TECH

 • PSP3 Pojazdy gąsienicowe bojowe 1/35– Standard Ground vehicles 1/35 tracked Standard

 • PSP4 Pojazdy gąsienicowe bojowe 1/35 – HI-TECHGround vehicles 1/35 tracked HI-TECH

 • PSP5 Pojazdy bojowe kołowe 1/72 – StandardGround military vehicles 1/72 wheeled – Standard

 • PSP6 Pojazdy bojowe kołowe 1/72 – HI-TECHGround military vehicles 1/72 wheeled – HI-TECH

 • PSP7 Pojazdy bojowe kołowe 1/35 – StandardGround military vehicles 1/35 wheeled – Standard

 • PSP8 Pojazdy bojowe kołowe 1/35 – HI-TECHGround military vehicles 1/35 wheeled – HI-TECH

 • PSP9 Pojazdy gąsienicowe i kołowe bojowe 1/48Ground military vehicles 1/48 tracked and weeled

 • PSP10 Pojazdy cywilne i funkcyjne bez podziału na skalę * Civilian and functional vehicle all scales*

 • PSP11 Pojazdy ciężarowe i użytkowe bez podziału na skalę – Trucks and utility cars all scales

 • PSP12 Motor sport ** – Sports Cars**

DIORAMY

 • PSD1 Diorama lądowa 1/48 i mniejszeGround diorama 1/48 and smaller

 • PSD2 Diorama lądowa 1/35 i większeGround diorama 1/35 or bigger

 • PSD3 Diorama LotniczaAircraft diorama

 • PSD4 Diorama morskasea diorama

ARTYLERIA

 • PSA Artyleria bez podziału na skalęArtillery all scales

FIGURY

 • PSF1 Figury do 54 mm włącznieFigurines to 54 mm (incl.)

 • PSF2 Figury 70 mm i powyżej- Figurines 70 mm and over

 • PSF3 Popiersia – Busts

SCIENCE FICTION

 • PSSCI Science FictionScience Fiction

KOLEJNICTWO

 • KOL – Bez podziału na skalę
 • KOLD – Diorama kolejowa

WSZYSTKO INNE, CO CHCĘ POKAZAĆ

 • PSDIF Wszystko inneAll others

MODELE PLASTIKOWE – KLASY STARTOWE DLA MŁODZIKÓW

 • PML Samoloty i helikoptery

 • PMPC Pojazdy cywilne

 • PMPW Pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe

 • PMD Dioramy

 • PMF Figury i popiersia

 • PMO Jednostki pływające

 • PMSCI Sci-Fi

 • PMDIF Wszystko inne

MODELE PLASTIKOWE – KLASY STARTOWE DLA JUNIORÓW

 • PJL Samoloty i helikoptery

 • PJPC Pojazdy cywilne

 • PJPW Pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe

 • PJD Dioramy

 • PJF Figury i popiersia

 • PJO Jednostki pływające

 • PJSCI Sci-Fi

 • PJDIF Wszystko inne

MODELE KARTONOWE – KLASY STARTOWE DLA SENIORÓW

LOTNICTWO

 • KSL1 Samoloty jednosilnikowe StandardSingle engine aircraft Standard

 • KSL2 Samoloty jednosilnikowe HI-TECHSingle engine aircraft HI-TECH

 • KSL3 Samoloty wielosilnikowe StandardMultiengine aircraft Standard

 • KSL4 Samoloty wielosilnikowe w HI-TECHMultiengine aircraft HI-TECH

 • KSL5 Samoloty odrzutowe s StandardJets Standard

 • KSL6 Samoloty odrzutowe HI-TECH – Jets HI-TECH

 • KSL7 Samoloty I.W.Ś. StandardWWI Aircraft Standard

 • KSL8 Samoloty I.W.Ś. HI-TECHWWI Aircraft HI-TECH

 • KSL9 Śmigłowce StandardHelicopters Standard

 • KSL10 Śmigłowce HI-TECHHelicopters HI-TECH

 • KSL11 SzybowceGliders

 • KSL12 Rakiety StandardSpaceships Standard

 • KSL13 Rakiety HI-TECH – Spaceships HI-TECH

POJAZDY

 • KSP1 Pojazdy gąsienicowe (cywilne i wojskowe) stdTracked vehicles (civilians and military)

 • KSP2 Pojazdy gąsienicowe (cywilne i wojskowe) HI-TECHTracked vehicles (civilians and military) HI-TECH

 • KSP3 Pojazdy kołowe wojskowe StandardMilitary vehicles wheeled Standard

 • KSP4 Pojazdy kołowe wojskowe HI-TECHMilitary vehicles wheeled HI-TECH

 • KSP5 Pojazdy kołowe cywilne StandardCivilian vahicles wheeled Standard

 • KSP6 Pojazdy kołowe cywilne HI-TECHCivilian vahicles wheeled HI-TECH

KOLEJ

 • KSK1 Kolej 1:46 i mniejsze StandardRailway 1:46 and smaller Standard

 • KSK2 Kolej 1:46 i mniejsze HI-TECHRailway 1:46 and smaller HI-TECH

 • KSK3 Kolej 1:45 i większe StandardRailway 1:45 and bigger Standard

 • KSK4 Kolej 1:45 i większe HI-TECHRailway 1:45 and bigger HI-TECH

BUDOWLE

 • KSB1 Budowle StandardBuildings Standard

 • KSB2 Budowle HI-TECH Buildings HI-TECH

OKRĘTY

 • KSO1 Okręty i statki nawodne StandardShips and navy Standard

 • KSO2 Okręty i statki nawodne HI-TECHShips and navy HI-TECH

 • KSO3 Okręty nawodne i podwodne StandardSubmarines Standard

 • KSO4 Okręty nawodne i podwodne HI-TECHSubmarines HI-TECH

 • KSO5 Żaglowce StandardSailing ships Standard

 • KSO6 Żaglowce HI-TECHSailing ships HI-TECH

SCIENCE FICTION

 • KSSCI Science FictionScience Fiction

WSZYSTKO INNE

 • KSDIF Wszystko inne – All others

MODELE KARTONOWE – KLASY STARTOWE DLA MŁODZIKÓW

 • KML Samoloty i helikoptery

 • KMPC Pojazdy cywilne

 • KMPW Pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe

 • KMD Dioramy

 • KMF Figury i popiersia

 • KMO Jednostki pływające

 • KMSCI Sci-Fi

 • KMDIF Wszystko inne

MODELE KARTONOWE – KLASY STARTOWE DLA JUNIORÓW

 • KJL1 Samoloty jednosilnikowe

 • KJL2 Samoloty wielosilnikowe

 • KJL3 Samoloty odrzutowe

 • KJL4 Samoloty I.W.Ś.

 • KJL5 Śmigłowce

 • KJL6 Szybowce

 • KJL7 Rakiety

 • KJP1 Pojazdy gąsienicowe (cywilne i wojskowe)

 • KJP2 Pojazdy kołowe wojskowe

 • KJP3 Pojazdy kołowe cywilne

 • KJK Kolej

 • KJB Budowle

 

UWAGA: W przypadku zbyt małej/zbyt dużej ilości zawodników startujących w kategorii/klasie, organizator zastrzega sobie możliwość łączenia lub rozdzielania klas/kategorii wiekowych.