III Międzynarodowy Festiwal Modelarski – Poland Model Show Bielsko-Biała 2018

Bielska Strefa Modelarska
zaprasza na
III Międzynarodowy Festiwal Modelarski
Poland Model Show Bielsko-Biała 2018

Termin: 29-30.09.2018

Miejsce jak co roku : ZIAD BIELSKO-BIAŁA
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 220
49.783241, 19.026422


W ramach imprezy, oprócz podstawowego konkursu, oraz drugiej edycji “3 diamentów”, rozegrane zostaną dodatkowe:

Ten juz wystartował : “Bombowy model bombowca”

Reszta w trakcie przygotowywania, planujemy co miesiąc oglaszać nowy.
Tytuły robocze to :

– Oskary modelarskie – plastik
– Wojna czolgów – plastik
– Motorsport – plastik
– Mamy pociąg do tego modelu – karton
– Miszcz makulatury – karton
– Soviet armour 31-40 1/35 – plastik

Każdy bedzie miał swój puchar i nagrodę rzeczową. Bedzie to np rzadki model, rekawice rajdowe, albo 1000 euro. 🙂 Nieźle prawda ?

To tylko konkursy ogłoszone przez nas, do tego dojdą konkursy naszych partnerów.

Pierwszym bedzie konkurs na plastikowy model pancerny, zorganizowany przez przyjaciół z Rosji. Do zdobycia 3 medale prosto z za Wschodniej granicy. Szczegóły wkrótce.
Oprócz medali z Rosji będą i ze Słowacji I z Czech. A jak się wszystko uda to i z Norwegii i z Węgier.
Ale nie tylko konkursy na Was czekaja w pięknych, jesiennych, ciepłych, Beskidach.
Tak nasze góry we wrzesniu sa wyjątkowo kolorowe, a konkurs jest tuż pod nimi. Do kolejki górskiej na Szyndzielnie macie 10 min piechotą.
Na miejscu bedzie czekała na Was wojskowa grochówka.
Na placu przed wystawą będą cieżarówki oraz sporo sprzetu wojskowego, wraz z grupami rekonstrukcyjnymi z naszego rejonu.

A do tego dla spragnionych spotkań towarzyskich, w przygotowanym lokalu bedzie czekało “Before Party” w piątek i pewnie poprawiny 🙂 w sobote.

Harmonogram imprezy:

Piątek ‎28 -09-2018
17:00 do 20:00 przyjmowanie modeli
19:00 before party

Sobota ‎29-09-2018
8:00 – 13:00 Przyjmowanie modeli
9:00 – 18:00 zwiedzanie wystawy – giełda modelarska
12:00 – 15:00 pokazy technik modelarskich
17:15 odprawa sędziowska

Niedziela ‎30-09-2018
9:00 otwarcie wystawy dla zwiedzających
9:00 – 13:00 giełda modelarska
14:00 uroczyste rozdanie nagród
15:15 rozpoczęcie wydawania modeli

Dodatkowe informacje plus zdjęcia tutaj: www.mpm.ig.pl

ENG

Bielska Strefa Modelarska
invites to
III International Model Festival
Poland Model Show Bielsko-Biała 2018

Deadline: 29-30 October, 2018

Place like every year: ZIAD BIELSKO-BIAŁA
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 220
49.783241, 19.026422

As part of the event, in addition to the basic competition, and the second edition of “3 diamonds”, and:

This has already started: “Bombowy model bombowca”

The rest during the preparation, we plan to announce a new one every month.
Working titles are:

– Kit model’s oscars – plastic
– Tank war – plastic
– Motorsport – plastic
– We have a train for this model – cardboard
– Recycled waste – cardboard
– Soviet armor 31-40 1/35 – plastic

Everyone will have their own cup and material reward. It will be a rare model, rally gloves, or 1000 euros. 🙂 Not bad right?

These are only competitions announced by us, and our partners’ competitions will come to that.

The first will be a competition for a plastic armored model, organized by friends from Russia. Get 3 medals straight from the Eastern border. Details soon.
In addition to the medals from Russia will be from Slovakia and the Czech Republic. And if everything goes well, from Norway and from Hungary.
But not only contests for you are waiting in the beautiful, autumn, warm, Beskidy Mountains.
So our mountains in September are exceptionally colorful, and the competition is just below them. You have 10 minutes on foot to the mountain railway on Szyndzielnia.
A military pea soup will be waiting for you on the spot.
On the square in front of the exhibition there will be trucks and a lot of military equipment, along with reconstruction groups from our area.

And for those who are looking for socializing, in the prepared restaurant will be waiting “Before Party” on Friday and probably correct 😉 on Saturday.

Posted in Aktualności.